תואר שני בחינוך לגיל הרך

hashlamat_toar_image_1

מידע על התכנית

מכללת לוינסקי לחינוך מציעה לנשים חרדיות תואר שני .M.Ed בחינוך לגיל הרך.

התכנית המוצעת עוסקת בהרחבה ובהעמקה בידע ההתפתחותי ובלימודי ארגון, מנהל ומנהיגות בחינוך לגיל הרך.

למי מיועדת התכנית

התכנית מיועדת לגננות בגיל הרך (לידה-8) מהמגזר החרדי, העוסקות בחינוך לגיל הרך ומייעדות עצמן לתפקידים של ניהול מעונות יום, גני ילדים, אשכול גנים, הדרכת גננות, פיקוח ותפקידי ניהול אחרים בתחום של הגיל הרך.

תנאי קבלה

  • תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה
  • תעודת הוראה
  • 3 שנות ותק בחינוך לפחות בהוראה ו/או בגנים, בכיתות א'-ב', בחינוך מיוחד עד סוף כיתה ב' ו/או בניהול במעונות
  • יכולת כתיבה אקדמית ברמה גבוהה
  • יכולת קריאת טקסטים באנגלית
  • ועדת קבלה
  • המלצה

היקף הלימודים

הלימודים לתואר הינם בהיקף של  42 שעות סמסטריאליות (ש"ס).

מבנה הלימודים 

התכנית כוללת מספר תחומי לימוד כדלקמן: לימודי תשתית בחינוך; שיטות מחקר בפרדיגמות מחקריות שונות (איכותניות וכמותיות); לימודי התפתחות הילד; היבטים ארגוניים של מערכות חינוך בגיל הרך; מנהיגות והובלת שינויים במערכות החינוך בגיל הרך; סדנת פרויקט המלווה את כתיבת עבודת הגמר.

בין קורסי החובה: סטטיסטיקה, שיטות מחקר, שני סמינריונים בתחומי ארגון, מנהיגות והתפתחות בגיל הרך, אוריינות אקדמית ועוד.

דרכי הלמידה

הלימודים כוללים: הרצאות, סדנאות, למידה מקוונת, למידה עצמית.

משך הלימודים

הלימודים יתקיימו במהלך שנתיים ויתפרסו על פני יום לימודים אחד בשבוע בימי ג'.

סגירת תפריט