תואר שני ביעוץ חינוכי

hashlamat_toar_image_1

מטרת התכנית

היועץ החינוכי אחראי על ההתפתחות האישית והבריאות הנפשית של התלמיד. הוא עוסק בהצלחתו בלימודים ובהכנתו לחיים. הוא מסייע לפונים אליו בקבלת החלטות, באיסוף מידע רלוונטי, בשיקול אפשרויות וחלופות שונות, ובביצועם. היועץ החינוכי מסייע בניהול קונפליקטים מערכתיים, תוך-אישיים ובין-אישיים. כחלק עיקרי מצוות בית הספר, היועץ מסייע לתלמיד הפרטי, למערכת הבית ספרית ולמערכת המשפחתית והקהילתית.

קורסים

התכנית כוללת לימודים תיאורטיים, סדנאות לפיתוח מיומנויות מקצועיות ולפיתוח אישיות היועץ,
והתנסות מעשית בליווי פרקטיקום. התכנית כוללת תכנים ייחודיים, כגון טיפול נרטיבי, אימון בייעוץ,
ייעוץ בשיטת אימגו ועוד. התכנית מחייבת התנסות בייעוץ. דגש מיוחד ניתן על סוגיות ייעוציות
במגזר החרדי. התכנית מאופיינת באקלים מיטבי, קבוצות לומדות מגובשות ויחס הסגל חברי ומשתף,
בבחינת "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק".
במהלך הלימודים יתקיימו ימי עיון ע"י מרצים אורחים מקצועיים.

תנאי קבלה

  • תעודת הוראה
  • תואר ראשון בממוצע 85 ומעלה
  • 3 שנות ותק בחינוך
  • ראיון אישי

מבנה הלימודים

  • הלימודים מתקיימים פעם בשבוע במשך כשנתיים, בימי ג' (חמישה סמסטרים וימים מרוכזים בקיץ).קורסי ההשלמה בשנה א' יתקיימו באופן מקוון.יום הלימודים כולל את לימודי ההשלמה והעבודה המעשית.

 

מצורף מכתבים מפורטים להורדה:

נשים – ייעוץ חינוכי

גברים – יעוץ חינוכי