מבצע חברות ונהנות

חברה מביאה חברה

תקנון מבצע חברות ונהנות:

ממליצה אשר תצרף חברה חדשה לאחד המסלולים האקדמיים בליווי חוי ארנפלד, תזכה בהטבה.

"ממליצה" היא סטודנטית או בוגרת מבית חוי ארנפלד.

"חברה" תחשב לחברה לצורך מבצע זה: כל מועמדת אשר תירשם למסלול הלימודים בשת"פ עם חוי ארנפלד, אשר הסדירה תשלום דמי רישום + מקדמה לא יאוחר מיום 25.10.20.

על ה"חברה" לציין במעמד ההרשמה את שם ה"ממליצה" אשר היא הופנתה על ידה.

"ההטבה":

 שובר DREAM CARD ע"ס 150 ₪ עבור מועמדת אחת, 500 ₪ עבור שתי מועמדות לקנייה ברשתות אופנה.

ה"הטבה" תישלח בדוא"ל באחריות הממליצה לפנות למשרדינו ולבקש את ההטבה, בציון שם החברה שהפנתה, לאחר פתיחת שנה"ל האקדמית.

המבצע יסתיים בחודש תשרי תשפ"א, אוקטובר 2020.

במידה ו"הממליצה" ו/או ה"חברה" לא עמדו בתנאי המבצע ותקנון זה, לא תקום הזכות ל"הטבה" על פי מבצע זה ולא תהא ל"ממליצה" זכות להשמיע כל טענה כנגד "חוי ארנפלד".

ועל אף האמור לעיל, "חוי ארנפלד" רשאית להפסיק את המבצע ללא הודעה מוקדמת ובכל עת.

הפסקת המבצע משמעה כי ה"ממליצה" לא תקבל את ההטבה".

סגירת תפריט